Maaliskuu on kumppanikuu: Kiertokapula

Maaliskuu on varattu kumppaneille! Yhteistyökumppanien juttusarjassa toisena esittäytyy Kiertokapula Oy.

Kiertokapula Oy on lähes 400 000 asukkaan jätehuollosta vastaava kunnallinen yhtiö, joka toimialallaan lukeutuu Suomen kolmanneksi suurimmaksi jäteyhtiöksi. Yhtiö on toimialueensa kuntien omistama ja huolehtii omilla, viidellä jätteidenkäsittelytoimipisteellään jätteiden vastaanotosta, niiden käsittelystä ja hyödyntämisestä.

Lähes kaikki jäte, joka otetaan vastaan, hyödynnetään uudelleen materiaalina tai energiana. Myös koko jätehuolto kuljetuksista laskutukseen on järjestetty monen toimialueella sijaitsevan kunnan alueella. Lisäksi Kiertokapula toimii asiakkaidensa jäteneuvojana koskien esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräys- ja vastaanottojärjestelyjä tai kiinteistöjen jätehuollon järjestämistä. Yhtiön kotisivu löytyy osoitteesta www.kiertokapula.fi.

Haastattelukysymyksiin vastasi Kiertokapula Oy:n viestintäpäällikkö Piia Kokko.

Mikä sai yrityksenne lähtemään mukaan yhteistyöhön HPK:n kanssa?

HPK:lla ja Kiertokapulalla on pitkä yhteinen historia. Itselläni ei ole ihan tarkkaa tietoa, milloin kumppanuutemme on alkanut, mutta yhtiömme on halunnut olla mukana tukemassa omistajakuntiensa urheilutoimintaa ja siten luoda yhteistä näkyvyyttä.

Mitä yhteistyö HPK:n kanssa merkitsee yrityksellenne?

Haluamme näkyä siellä, missä meidän asiakkaammekin ovat. Samalla voimme vahvistaa viestiämme vastuullisten ympäristötekojen tärkeydestä eli kannustaa kuntalaisia lajittelemaan jätteensä.

Miten koette yhteistyön hyödyntävän brändiänne?

HPK on mukana Liigan ympäristöohjelmassa, jossa edistetään kestävän kehityksen toteutumista talvilajiemme pelastamiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Liigaseuratkin voivat omassa toiminnassaan ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja tämä on juuri Kiertokapulan arvojen mukaista toimintaa.

Minkälaiset odotukset teillä on yhteistyöstä ja miten se on mielestänne sujunut?

Korona on kurittanut yhteistyötämme paljonkin, mutta toivottavasti ensi kaudella päästään mukaan ottelutapahtumiin ja siten viedä eteenpäin lajitteluneuvontaa ja viestintää.

Mikä on mielestänne mieleenpainuvin hetki HPK:n historiassa?

Varmastikin sama kuin muillakin: vuoden 2019 mestaruus. Olimme muutoinkin aktiivisesti mukana HPK:n 90-vuotisjuhlavuoden tapahtumissa.

 

04.03.2021 15:59

Jaa artikkeli: