Liigan kurinpito tuomitsi Petteri Nikkilän kahden ottelun pelikieltoon

HPK:n puolustaja Petteri Nikkilä on tuomittu kahden ottelun pelikieltoon lauantaina tapahtuneesta tilanteesta. Nikkilä on siis poissa sekä maanantaina 27.3. pelattavasta HPK-JYP kotiottelusta sekä keskiviikkona 29.3. pelattavasta vierasottelusta JYP-HPK. Alla kurinpitopäätös kokonaisuudessaan.

 

JÄÄKIEKON SM-LIIGA 27.3.2017

Kurinpitoryhmä Nro 37 /2016–17

KURINPITOPÄÄTÖS PELIKIELTOA KOSKEVASSA ASIASSA

Tapahtuma-aika: 25.3.2017

Ottelu: JYP – HPK

Peliaika: 36.45

Kurinpitopäätös: Liigan kurinpitäjä, Nro 36 /2016–17

Muutoksenhaku kurinpitopäätökseen: HPK Liiga Oy, 26.3.2017

 

  1. Tausta ja Kurinpitopäätöksen perustelut

SM-liigan kurinpitäjä on kurinpitopäätöksessään (Nro 36 /2016–17) määrännyt HPK:n Petteri Nikkilälle kahden(2) ottelun pelikiellon, ottelussa tapahtuma-aikana 36.45 Nikkilän sekä JYPin Juha-Pekka Hytösen välillä tapahtuneen tilanteen seurauksena. Kurinpitopäätöksen mukaisesti Nikkilä on pelikiellossa edustamansa seuran kahdessa (2) seuraavassa SM-liigan play-off ottelussa.

Kurinpitäjän pelikiellon perusteluina olivat seuraavat seikat:

  1. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut:

”Videotallenteelta tehtävien havaintojen mukaan HPK:n maalin edessä on Hytösen ja Lehtivuoren välinen kamppailutilanne, jonka seurauksena Hytönen kaatuu jäähän ja jää pitämään kiinni Lehtivuoren mailasta. Tilanteeseen tulee Nikkilä ja huitaisee kaksin käsin mailalla mahallaan olevaa Hytöstä niskaan. Kyseessä on säännössä 159 tarkoitettu huitominen.

Ottaen huomioon, että kyse on olkapään tasolta lähtevä alaspäin suoritettu mailalla iskeminen, joka kohdistuu jäässä olevan vastustajan niskaan ja jonka voima ei ole vähäinen, katson, että huitomisella on piittaamattomasti vaarannettu vastustajaa ja näin ollen teosta tulee määrätä säännön 159 iii-kohdan perusteella ottelurangaistus Nikkilälle. Nikkilän tai HPK:n lausumassa esitetyt seikat eivät anna aihetta arvioida tilannetta lievemmin rangaistavaksi.

Liigan kurinpitokäsittelyssä käsitellyt huitomiset ovat valtaosin olleet ns. pelitilanteisiin liittyviä tekoja, joista on suurimmalta osin määrätty yhden ottelun pelikieltoja. Tässä tapauksessa teon osoittamana tahallisuus ja peliin liittymättömyys sekä tilanne kokonaisuutena huomioiden pidän oikeana rangaistuksena kahden ottelun pelikieltoa. Nikkilällä ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa”.

HPK Liiga Oy:n muutoksenhaku kurinpitopäätökseen Nro 36 /2016–17

HPK Liiga Oy on hakenut Nikkilän puolesta SM-liigan kurinpitosääntöjen 7. luvun mukaisesti muutosta kurinpitopäätökseen 26.3.2017 päivätyllä SM-liigan kurinpitoryhmälle osoitetulla valituksella.

  1. Kurinpitoryhmän perustelut

Kurinpitoryhmä on perehtynyt asiaan katsomalla ottelun tilannetta koskevan videotallenteen, Nikkilän kurinpitäjälle esittämän lausunnon, lukemalla kurinpitopäätöksen sekä HPK Liiga Oy:n valituksen ja toteaa, että:

Valituksessaan HPK Liiga Oy on tuonut esiin Nikkilän huitomiseen liittyviä yksityiskohtia, joiden nojalla seura katsoo kurinpitopäätöksen olevan kohtuuton. Kurinpitoryhmä on käynyt läpi kaikki valituksen argumentit samoin kuin kurinpitopäätökseen liittyvät aiemmat asiakirjat.

Vastoin valituksessa esitettyä kurinpitoryhmän katsoo kurinpitäjän lailla että Nikkilän suorittama kahden käden huitaisu mailalla kohdistuu jäässä makaavan vastustajan niskan alueelle. Kurinpitoryhmä ei katso että kyseessä on mailalla vastustajan painaminen jäänpintaan tai näpäytys pelaajan yläselkään kuten HPK Liiga Oy / Nikkilä omissa vastineissaan tilanteesta ovat todenneet.

Kurinpitoryhmä katsoo myös että tällainen peliin liittymätön, tahalliseksi tulkittava huitaisu niskan alueelle on harkitsematon, piittaamaton ja vastustajaa vaarantava teko Nikkilältä.

Päätöstä tehdessään kurinpitoryhmä on tarkastellut ja ottanut huomioon aikaisemmat rangaistukset huitomisista, sekä sen että Nikkilällä ei ole aikaisempaa huomioon otettavaa rangaistushistoriaa.

  1. Ratkaisu

Edellä kohdassa 3 mainitut asiat huomioiden kurinpitoryhmä katsoo että HPK Liiga Oy:n valitus on perusteeton ja täten pysyttää kurinpitäjän tekemän kurinpitopäätöksen Nro 36 / 2016–17 voimassa.

Nikkilä on pelikiellossa HPK:n kahdessa seuraavassa play-off ottelussa.

  1. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta kurinpitosääntöjen 7 luvun mukaisesti valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle.

 

  1. Päiväys ja allekirjoitus

Helsingissä, 27.3.2017

Liigan kurinpitoryhmän puolesta,

 

Iiro Järvi

Puheenjohtaja

27.03.2017 13:35

Jaa artikkeli: