Janne Taville mätkäistiin kahden ottelun pelikielto

KURINPITOPÄÄTÖS JANNE TAVIN ASIASSA
Ottelu: HPK-KooKoo
Peliaika 48:30
Pelipäivä: 2.3.2019

Selostus asiasta

HPK-KooKoo ottelun ajassa 48:30 HPK:n Janne Tavi taklaa päädyssä takaapäin KooKoon Santeri Salmelaa siten, että Salmela kaatuu päätylaitaan. Ottelussa tuomaristo tuomitsi tilanteesta Taville 2 minuutin ja 10 minuutin käytösrangaistuksen (2+10) selästä taklauksesta.
Tilannehuone on katsonut kyseisen teon ja päävideotuomari on asettanut kyseisen tilanteen edelleen kurinpitokäsittelyyn. Päävideotuomarin mukaan tilanteesta tulisi määrätä Taville ottelurangaistus.
Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Tavi on antanut suullisen lausuman tilanteesta.

Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 123 mukaan selästä taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pe-laaja taklaa haavoittuvassa asemassa olevaa pelaajaa, joka ei ole tietoinen uhkaavasta iskusta tai joka ei pysty suojaamaan tai puolustamaan itseään tällaiselta iskulta. Kon-takti kohdistuu taklattavan vartaloon selkäpuolelta. Säännön ii-kohdan mukaan pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa selästä taklauksen seurauksena, tuomitaan joko iso rangaistus ja pelirangaistus tai ottelurangaistus.

Kurinpitodelegaatio on katsonut ottelun videotallenteet ja kuullut Tavin lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteelta tehtyjen havaintojen mukaan KooKoon maalivahvin torjumaa irtokiekkoa lähtee kaukalon päädystä tavoittelemaan KooKoon puolustaja Santeri Salmela ja HPK:n Janne Tavi. Pelaajista Salmela on pää-semässä ensimmäisenä irtokiekkoon Tavin seuratessa Salmelan takana. Tavi tönäisee käsillään noin kaksi metriä ennen päätylaitaa Salmelaa selkään ja aiheuttaa Salmelan kaatumiseen laitaan.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että Tavin käsillään suorittama taklaus on kohdistettu vastustajan selkäpuolelle ja se tapahtuu noin kaksi metriä ennen päätylaitaa, jota kohden pelaajat ovat luistelemassa. Kurinpitodelegaatio pitää edellä mainituista syistä taklausta selästä taklauksen tunnusmerkistön täyttävänä tekona, jolla on piittaamattomasti vaarannettu vastustajaa. Kurinpitodelegaatio toteaa, ettei kyseessä ole Tavin lausu-massaan esittämä tilanne, jossa hän vain luistelee vastataklausta suorittavaa vastustajan pelaajaa päiten.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että pelaajilla on tilanteessa kova vauhti kohti päätylaitaa. Tavi ei tee tilanteessa voimakasta taklausliikettä, joskin taklauksen voima on riittävä aikaansaamaan vastustajan kaatumisen laitaa päin. Lisäk-si delegaatio kiinnittää huomiota siihen, että Tavilla on hyvin aikaa havaita vastustajan peliasento ja sijainti lähellä laitaa. Edellä mainituilla perusteilla ja tilannetta kokonai-suutena arvioiden sekä ottaen huomioon kuluvalla kaudella selästä taklauksista kurinpitokäsittelyssä annettujen pelikieltojen kestot, kurinpitodelegaatio toteaa, että oikea rangaistus on kahden ottelun pelikielto.

Tavilla ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa.

Ratkaisu

HPK:n Janne Taville määrätään kahden (2) ottelun pelikielto.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalauta-kunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

Päiväys ja allekirjoitus
4. maaliskuuta 2019
Liigan Kurinpitodelegaatio
Sampo Liusjärvi
kurinpitodelegaation puheenjohtaja

05.03.2019 13:06

Jaa artikkeli: