Janne Lahdelle kolmen ottelun pelikielto

KURINPITOPÄÄTÖS JANNE LAHDEN ASIASSA

Otteluajankohta:                1.11.2017

Ottelu:                                KooKoo-HPK

 

  1. Selostus asiasta

Otteluvalvoja on saattanut päävideotuomarin käsittelyyn KooKoo-HPK ottelusta tilanteen, jossa HPK:n Janne Lahti kaataa ottelun erotuomarin.

Päävideotuomarin mukaan HPK:n Janne Lahti osuu ottelun toiseen päätuomariin ja rikkoo erotuomarin koskemattomuutta. Ottelun erotuomarit eivät tuominneet tilanteesta rangaistusta.

Lahdelle/HPK:lle on varattu tilaisuus antaa lausuma. Lausumaa ei ole annettu.

Lisäksi on kuultu kurinpitosääntöjen mukaisesti Suomen jääkiekkoerotuomariliiton puheenjohtajaa.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta.

 

  1. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 116 v. i-kohdan mukaan pelaajalle, joka koskettaa millään tavoin tuomaria haitaten pelin johtamista tuomitaan ottelurangaistus.

Videotallenteelta käy ilmi, että Lahti luistelee kiekottomana kohti KooKoo:n päätyä, jossa on kiekollinen pelitilanne. Lahden luistelulinjalla lähes paikoillaan on toinen päätuomari seuraten kiekollista pelitilannetta ja ollen selin Lahteen nähden. Lahti luistellessaan ohi erotuomarista osuu tätä mailalla, jonka seurauksena erotuomari menettää tasapainonsa ja kaatuu jäähän.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että erotuomarit ovat osa jääkiekko-ottelua ja samanaikaisesti jäällä pelaajien kanssa. Pelaajien tulee kunnioittaa erotuomareita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pelaajien tulee luistellessaan katsoa eteensä ja välttää kontaktit erotuomarin kanssa. Vaikka jossain pelitilanteessa erotuomari olisi pelaajan näkökulmasta pelaajan edessä, pelaajalla ei ole oikeutta luistella erotuomarin ylitse. Yllättävissä tilanteissa, joissa pelaaja ei pysty välttämään kontaktia erotuomariin, pelaajan tulee vähintäänkin minimoida kontaktin voimakkuus erotuomarin kanssa.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että Lahden olisi tullut havaita luistelu- ja katsesuunnassaan ollut erotuomari, joka ei ole edes liikkeessä ja välttää osumasta erotuomariin. Delegaatio pitää Lahden osumista erotuomariin törkeän huolimattomana. Delegaatio katsoo, että Lahti rikkoo tilanteessa erotuomarin koskemattomuutta säännön 116 v. i-kohdan tarkoittamalla tavalla. Erotuomarin koskemattomuuden loukkaamisesta määrätään ottelurangaistus. Delegaatio pitää tilannetta, ottaen huomioon teon moitittavuuden, kolmen ottelun pelikiellon arvoisena tekona.

  1. Ratkaisu

HPK:n Janne Lahdelle määrätään kolmen (3) ottelun pelikielto. Lahti on pelikiellossa kolmessa seuraavassa HPK:n ottelussa.

 

  1. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

  1. Päiväys ja allekirjoitus

Hämeenlinnassa, 3. marraskuuta 2017

Liigan Kurinpitodelegaatio

 

Sampo Liusjärvi

kurinpitodelegaation puheenjohtaja

03.11.2017 18:04

Jaa artikkeli: