HPK Liiga Oy yhtiökokouskutsu 2019

HPK Liiga Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.6.2019 klo 17.30 Ritari-areenalla. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousmateriaalin jakaminen aloitetaan klo 17.00 Ritari-areenan pohjoispäädyn aulassa.

 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen – Antti Toivanen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta esittää hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä:

Mika Koskinen
Jyrki Louhi
Mika Uutela
Tapio Vekka
Matti Vihervuori

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan ja varamiehen valitseminen

15. Muut asiat

  • Urheilutoiminnan katsaus – Mika Toivola ja Antti Pennanen

 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yksi ääni jokaista omistamaansa osaketta kohden.

Yhtiön osakasluetteloon merkityiltä toivotaan ennakkoilmoittautumista viimeistään 17.6.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostitse [email protected].

Osakkeenomistajan on pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä saapuessaan yhtiökokoukseen. Valtakirjalla osallistuvien tulee ilmoittaa valtakirjasta ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjalla kokoukseen saapuvan on myös pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä.

 

Asiakirjoihin voi tutustua ennakkoon HPK:n toimistolla 12.6.2019 alkaen arkisin klo 9.00–16.00. Materiaalit jaetaan yhtiökokouksessa.

 

 

Hämeenlinnassa 11.6.2019

HPK LIIGA OY:N

HALLITUS

 

12.06.2019 10:37

Jaa artikkeli: