Tommi Tikalle yhden ottelun pelikielto

Liigan kurinpitodelegaatio määräsi HPK:n Tommi Tikalle yhden (1) ottelun pelikiellon keskiviikon HPK–Sport-ottelussa tapahtuneesta ryntäyksestä.

Tikka on pelikiellossa 20.12. KalPa–HPK-ottelussa.

20190918, HÄMEENLINNA, HPK vs. SAIPA, HPK:N TOMMI TIKKA (#26). Kuva: Veli-Matti A. Pitkänen

 

* * *

 

Pelaaja: Tommi Tikka

Ottelu: HPK–Sport

Peliaika: 32:17

Pelipäivä: 18.12.2019

 

  1. Selostus asiasta

 

HPK–Sport-ottelun peliajassa 32:17 HPK:n Tommi Tikka ajaa irtokiekon perään Sportin maalille. Tikkaa takakarvataan hänen pyrkiessään kohti maalia. Tikka törmää Sportin maalivahti Niko Hoviseen. Ottelun tuomaristo ei tuominnut tilanteesta rangaistuksia.

Tilannehuone on katsonut tilanteen ja päävideotuomari on asettanut kyseisen tilanteen kurinpitokäsittelyyn. Päävideotuomarin mukaan tilanteesta tulisi määrätä Tikalle ottelurangaistus maalivahdin estämisestä, koska Hovinen loukkaantuu tilanteessa ja Tikka ei tee kaikkia tarvittavia väistötoimenpiteitä väistääkseen törmäyksen maalivahtiin.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteilta. Hovinen loukkaantui törmäyksen johdosta. Tikka on antanut kirjallisen lausuman tilanteesta.

  1. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 122 mukaan ryntäys on teko, jossa pelaaja luisteltuaan vastustajaa kohden pelaaja taklaa tätä tarpeetonta voimaa käyttäen tai ryntää tai hyppää vastustajan päälle. Säännön iii-kohdan mukaan Maalivahtia ei saa taklata, vaikka hän olisi maalialueensa ulkopuolella. Pieni rangaistus estämisestä tai ryntäyksestä on perusteltu tilanteissa, joissa pelaaja ajautuu tarpeettomasti kontaktiin vastustajan maalivahdin kanssa.. Säännön iv-kohdan mukaan pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa ryntäyksen seurauksena, tuomitaan joko iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR).

Sääntökirjan sääntökohdassa 183 kohdassa on määrätty maalivahdin suojelusta. Siinä on muun ohella todettu, että missään vaiheessa ottelua ei ole hyväksyttävää kenttäpelaajan ottaa kontaktia vastustajan maalivahtiin. ii-kohdan mukaan rangaistus tuomitaan aina, kun kenttäpelaaja aiheuttaa tarpeettoman kontaktin vastustajan maalivahtiin. iii-kohdan mukaan, jos hyökkäävän joukkueen kenttäpelaajaa painetaan, työnnetään tai rikotaan vastustajan toimesta siten, että hän joutuu kontaktiin maalivahdin kanssa, tällaista tilannetta ei katsota hyökkäävän kenttäpelaajan aiheuttamaksi edellyttäen, että hän on kohtuudella yrittänyt välttää kontaktin syntymistä maalivahdin kanssa.

Edellä mainittujen maalivahdin suojelua koskevien sääntökohtien perusteella kurinpitodelegaatio toteaa, että säännöillä suojellaan maalivahtia pelaajien taklauksilta ja kontakteilta. Ainoa sääntöjen sallima kontakti maalivahtiin voi tapahtua maalialueen ulkopuolella ja silloinkin pelaajan tulee pyrkiä välttämään osuminen maalivahtiin. Maalialueella maalivahti nauttii suurinta koskemattomuutta. Maalialueella ei sallita tapahtuvan pelaajien toimesta minkäänlaista osumaa maalivahtiin. Ainoastaan niissä tilanteissa, jossa puolustava pelaaja aiheuttaa hyökkäävän pelaajan joutumisen kontaktiin maalivahdin kanssa, voidaan jättää seuraus tuomitsematta.

Kurinpitodelegaatio on katsonut ottelun videotallenteet ja lukenut Tikan lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteelta tehtyjen havaintojen mukaan Tikka luistelee voimakkaasti kohti maalia onnistuen lyömään irtokiekon kohti Hovisen vartioimaa maalia. Hovinen torjuu kiekon kypärällään eteensä. Tilanteessa Tikkaa takakarvataan Sportin Jared Wilsonin toimesta voimakkaasti. Tikka jatkaa kiekkoon osumisen jälkeen liikettään kohti maalia ja Hovista. Edelleen videolta voidaan todeta Tikan viime hetkellä ennen osumistaan Hoviseen koittavan keventää tai välttää osumista Hoviseen. Tikka kuitenkin osuu kyljellään polvillaan maalialueella olevaa Hovista päähän.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että Tikka ajaessaan maalia kohti on jättänyt maalivahdin väistämisen liian myöhäiseksi ja tästä johtuen Tikka aiheuttaa konktaktin maalialueellaan olevaan Hoviseen. Asiaa ei ole syytä arvioida toisin myöskään Wilsonin takakarvauksen johdosta. Tällä perusteella delegaatio toteaa Tikan rikkovan tilanteessa ryntäämissääntöä ja sekä ryntäämisellä piittaamattomasti vaarantavan vastustajan maalivahdin.

Erikseen kurinpitodelegaatio toteaa, että se ei pidä tilannetta säännön 124 tarkoittamana pään tai niskan alueelle kohdistuneen taklauksen soveltamisalaan kuuluvana. Tilannetta ei ole arvioitu 124 mukaiseksi, koska Tikka ei suorita tilanteessa taklausta. Lisäksi Tikka pyrkii, vaikkakin viime hetkellä, välttämään osumisen maalivahtiin. Kontakti Hovisen päähän tapahtuu Tikan kyljestä. Lisäksi Hovinen on tilanteessa polvillaan ja ylhäältä katsoen pää etuviistossa.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että Tikan ryntäämisessä käyttämä voima sekä törmäyksestä aiheutunut maalivahdin loukkaantuminen huomioiden sekä pelitilannetta kokonaisuutena arvioiden, että oikea rangaistus ryntäyksestä on yhden ottelun pelikielto.

  1. Ratkaisu

HPK:n Tommi Tikalle määrätään yhden ottelun pelikielto.

  1. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

  1. Päiväys ja allekirjoitus

  2. joulukuuta 2019

 

Sampo Liusjärvi

Liigan kurinpitodelegaation puheenjohtaja

20.12.2019 16:32

Jaa artikkeli: