Tommi Tikka neljän ottelun pelikieltoon

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt HPK:n Tommi Tikalle neljän ottelun pelikiellon 15.10.2021 Kärpät–HPK-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta. Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan alla.

 

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Kärpät–HPK
Peliaika: 33.18
Pelipäivä: 15.10­.2021

1. Selostus asiasta

Kärpät–HPK-ottelun peliajassa 33.18 HPK:n Tommi Tikka luistelee Kärppien hyökkäyspäähän kohti kiekollista tilannetta ja tilannehuoneen raportin mukaan kampittaa jalalla ottelun toisen päätuomarin. Ottelussa tilanteesta ei tuomittu rangaistusta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Tikalle ottelurangaistus erotuomarin koskemattomuuden loukkaamisesta (sääntö 40) koska:

– Erotuomarin fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen
– Vaarallinen teko, jonka kohteena on tuomari
– Tikka näkee tuomarin, mutta osuu tarkoituksellisesti tai tuottamuksellisesti tuomariin takaapäin
– Tilannetta edeltää Tikan saama 2 minuutin jäähy, jota Tikka protestoi voimakkaasti. Tikka kampittaa tuomarin 12 sekuntia jäähynsä päättymisen jälkeen

Tikalle on varattu tilaisuus antaa lausuma ja Tikka on antanut kaksi lausumaa tilanteesta. Lisäksi asiassa on kuultu kurinpitosääntöjen mukaisesti Suomen jääkiekkoerotuomariliiton puheenjohtajaa, joka on antanut kirjallisen lausuman.

Tikka on määrätty kurinpitodelegaation 16.10.2021 tekemällä päätöksellä väliaikaiseen pelikieltoon kurinpitokäsittelyn ajaksi. Tikka on ollut väliaikaisessa pelikiellossa yhden HPK:n ottelun ajan.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 40.3. perusteella pelaajalle, joka tarkoituksellisesti käyttää millään tavoin fyysistä voimaa tuomaria kohti (pois lukien säännön 40.1 mukaiset teot), ilman että käytetyn fyysisen voiman tarkoituksena on aiheuttaa loukkaantuminen tai joka sylkee tuomarin päälle, määrätään kurinpitomenettelyssä pelikielto.

Sääntökirjan säännön 40.2. perusteella pelaajalle, joka tarkoituksellisesti lyö tuomaria ja täten voisi aiheuttaa tuomarin loukkaantumisen tai tarkoituksellisesti käyttää millään tavoin fyysistä voimaa tuomaria kohti tarkoituksenaan aiheuttaa loukkaantuminen tai joka millään tavoin tahansa yrittää vahingoittaa tuomaria, määrätään kurinpitomenettelyssä pelikielto.

Videotallenteelta käy ilmi, että Tikka luistelee kiekottomana kohti Kärppien päätyä, jossa on kiekollinen pelitilanne. Tikan luistelulinjalla on lähes paikoillaan toinen päätuomari seuraten kiekollista pelitilannetta ja ollen selin Tikkaan nähden. Luistellessaan erotuomarin ohitse Tikka pyyhkäisee jalallaan erotuomaria takaapäin jalkaan, jonka seurauksena erotuomari menettää tasapainonsa ja kaatuu hallitsemattomasti jäähän.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että erotuomarit ovat osa jääkiekko-ottelua ja samanaikaisesti jäällä pelaajien kanssa. Pelaajien tulee kunnioittaa erotuomareiden koskemattomuutta. Jääkiekon uudistetussa sääntökirjassa koskemattomuus on huomioitu siten, että tarkoitukselliset kontaktit on sanktioitu pelikielloin.

Käytännössä erotuomarin koskemattomuus tarkoittaa sitä, että pelaajien tulee luistellessaan katsoa eteensä ja välttää kaikin tavoin kontaktit erotuomarin kanssa. Vaikka jossain pelitilanteessa erotuomari olisi pelaajan näkökulmasta pelaajan edessä, pelaajalla ei ole oikeutta luistella erotuomarin ylitse. Yllättävissäkin tilanteissa, joissa pelaaja ei pysty välttämään kontaktia erotuomariin, pelaajan tulee vähintäänkin minimoida kontaktin voimakkuus erotuomarin kanssa.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että nyt käsiteltävässä tilanteessa erotuomarin sijainti ei tule Tikalle yllätyksenä, koska erotuomari on tilanteessa Tikan katseen suunnassa ja edessäpäin suoralla luistelulinjalla. Tikka osuu jalallaan tuomaria takaapäin ja kaataa tämän. Erotuomarin takaapäin ohittavalla pelaajalla on vastuu ohittaa erotuomari siltä etäisyydeltä, ettei osumaa erotuomariin tapahdu. Delegaatio pitää Tikan osumista tuomariin edellä mainituilla perusteilla tarkoituksellisena. Delegaatio ei pidä Tikan osumista erotuomariin säännön 40.2 tarkoittamana vahingoittamisyrityksenä.

Kurinpitodelegaatio katsoo, että Tikka rikkoo tilanteessa erotuomarin koskemattomuutta säännön 40.3 tarkoittamalla tavalla. Erotuomarin koskemattomuuden loukkaamisesta määrätään ottelurangaistus. Delegaatio pitää tilannetta, ottaen huomioon teon moitittavuuden neljän ottelun pelikiellon arvoisena tekona. Tikalla ei ole huomioitavaa kurinpitohistoriaa tämän kaltaisista teoista.

3. Ratkaisu

HPK:n Tommi Tikalle määrätään neljän (4) ottelun pelikielto. Tikka on kärsinyt pelikiellostaan yhden ottelun väliaikaisen pelikiellon aikana. Tikka on vielä pelikiellossa kolmessa seuraavassa HPKn ottelussa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

19. lokakuuta 2021

Liigan Kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
kurinpitodelegaation puheenjohtaja

19.10.2021 19:37

Jaa artikkeli: