Ryan Johnstonille kolmen ottelun pelikielto

HPK:n puolustaja Ryan Johnston on asetettu kolmen ottelun pelikieltoon Liigan kurinpitoryhmän toimesta Pelicans-HPK-ottelussa tapahtuneen tilanteen johdosta. Johnston oli väliaikaisessa pelikiellossa lauantain ottelussa ja on sivussa siis vielä tämän viikon ottelut Pelicansia ja JYPiä vastaan.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Pelicans–HPK
Peliaika: 28.21
Pelipäivä: 29.10­.2021

1. Selostus asiasta

Pelicans–HPK-ottelun peliajassa 28.21 HPK:n Ryan Johnston iskee kädellään Pelicansin kiekotonta Jasek Lukasia päähän. Ottelussa tilanteesta tuomittiin Johnstonille iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) estämisestä.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Johnstonille ottelurangaistus päähän kohdistuvasta taklauksesta (sääntö 48).

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Jasek loukkaantuu tilanteessa. Johnston on määrätty väliaikaiseen pelikieltoon kurinpitodelegaation 30.10.2021 tekemällä päätöksellä.

Johnston on antanut kirjallisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Jäällä tilanteesta määrättiin rangaistus estämisestä. Sääntökirjan säännön 56 mukaan estämisestä rangaistaan pelaajaa, joka estää tai pidättelee kiekotonta vastustajaa luistelemasta, vastaanottamasta syöttöä tai liikkumasta jäällä vapaasti.

Tilannehuone on asettanut tilanteen käsittelyyn päähän kohdistuneena taklauksena. Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjen vastaisella päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena on kontakti vastustajan päähän ja isku kohdistuu valtaosin päähän sekä tällainen osuma päähän on vältettävissä.

Liigan kurinpitodelegaatio on käsitellyt tilannetta myös väkivaltaisuussäännön perusteella. Sääntökirjan säännön 51 mukaan väkivaltaisuus on muun ohella toimintaa, jossa pelaaja suorittaa hanskat päällä tai ilman hanskoja tapahtuvaa lyönti- tai iskuliikettä, joka on normaalisti kohdistettu vastustajan päähän tai kasvoihin.

Kurinpitodelegaatio on katsonut käsiteltävänä olevaa tilannetta koskevat ottelutallenteet ja lukenut Johnstonin lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteen mukaan HPK:n lähtiessä omalta alueelta ylivoimalla hyökkäykseen HPK:n puolustaja Johnston pyrkii luistelemaan mukaan tukemaan hyökkäystä. Johnstonin takana oleva Jasek estää Johnstonia luistelemasta, johon Johnston reagoi katsomalla sivulleen ja iskemällä vasemmalla, yläkäden puoleisella hanskalla Jasekia päähän. Jasek kaatuu ja loukkaantuu iskun seurauksena.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että Johnstonin teko täyttää sekä estämisen että väkivaltaisuuden tunnusmerkistön, joskin lähtökohtaisesti tekoa on pidettävä enemmin väkivaltaisuutena. Delegaatio toteaa, että kummankin säännön perusteella voidaan tuomita tekijälle pelikieltoseuraamus. Rangaistusharkinnan osalta delegaatio toteaa, että Jasek rikkoo tilanteessa estämistä koskevaa sääntökohtaa estäessään kiekottoman Johnstonin luistelua. Toisaalta tämä ei oikeuta Johnstonia vapautumaan tilanteesta lyömällä vastustajaa pelihanskalla päähän. Kurinpitodelegaatio pitää Johnstonin tekoa lyönnin suorittamistapa ja seuraus huomioiden ottelurangaistuksen arvoisena. Tekoa kokonaisuutena arvioiden kurinpitodelegaatio pitää oikeana rangaistuksena kolmen ottelun pelikieltoa.

3. Ratkaisu

HPK:n Ryan Johnstonille määrätään kolmen (3) ottelun pelikielto. Johnston on kärsinyt pelikiellosta yhden ottelun väliaikaisen pelikiellon aikana. Johnston on pelikiellossa vielä HPK:n kahden (2) seuraavan ottelun ajan.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

1. marraskuuta 2021

Liigan Kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
kurinpitodelegaation puheenjohtaja

02.11.2021 19:42

Jaa artikkeli: