Philippe Cornetille kuuden ottelun pelikielto

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt HPK:n hyökkääjä Philippe Cornetin kuuden ottelun pelikieltoon taklauksestaan Saku Forsblomiin Jukurit-HPK-ottelussa perjantaina 10.12.2021. Lue kurinpitopäätös.

 

KURINPITOPÄÄTÖS PHILIPPE CORNETIN ASIASSA

Ottelu:                                Jukurit-HPK
Peliaika                              21:51
Pelipäivä:                           10.12.2021

  1. Selostus asiasta

Jukurit-HPK ottelun peliajassa 21:51 HPK:n Philippe Cornet taklaa kulmassa Jukurien #47 Saku Forsblomia. Ottelun tuomarit tuomitsivat tilanteesta Cornetille ison rangaistuksen ja pelirangaistuksen (5+PR) pään tai niskan seudulle kohdistuvasta taklauksesta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Cornetille ottelurangaistus päähän kohdistuvasta taklauksesta (sääntö 48).

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Taklauksen kohteena ollut Forsblom loukkaantui taklauksen seurauksena eikä jatkanut pelaamista.

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt Cornet väliaikaiseen pelikieltoon kurinpitokäsittelyn ajaksi. Cornet on ollut väliaikaisessa pelikiellossa HPK-Ilves ottelussa 11.12.2021. Cornet on antanut kirjallisen lausuman.

  1. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjenvastaisella päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena:

  • aiheutuu kontakti vastustajan päähän,
  • isku kohdistuu valtaosin vastustajan päähän ja
  • taklauksen osuminen päähän oli vältettävissä.

Liigassa säännön 48 rikkomisesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR). Ottelurangaistuksen perusteella tulee lisäksi määrättäväksi pelikielto.

Kurinpitodelegaatio on katsonut käsiteltävänä olevaa tilannetta koskevat ottelutallenteet ja lukenut pelaajan lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Jukurien puolustusalueella Forsblom luistelee kohti kulmaan liukuvaa irtokiekkoa ja pyrkii laukaisemaan irtokiekon yhdellä kosketuksella pitkin ränniä toiselle puolelle kaukaloa. Forsblomin takaa tilanteeseen luistelee HPK:n Cornet, joka taklaa takaapäin Forsblomia kun tämän on laukaisemassa kiekkoa. Cornet tulee taklaukseen käsivarsi edellä ja lisäksi taklauksessa Cornetin olkapää osuu Forsblomia päähän.

Videolta tehtyjen havaintojen perusteella kurinpitodelegaatio toteaa, että taklauksessa täyttyvät edellä todetut päähän kohdistuneen taklauksen kriteerit, joten kyseessä on sääntöjen vastainen vastustajan päähän kohdistunut taklaus.

Liigan hallituksen tekemän päätöksen perusteella selkeä päähän kohdistuva taklaus arvostetaan edelleen viiden (5) ottelun mittaiseksi pelikielloksi. Mikäli taklaajan teko osoittaa moitittavuutta, rangaistusta korotetaan viidestä ottelusta delegaation harkinnan mukaan. Päähän kohdistuvat kontaktit, jotka eivät ole selviä taklaustilanteita tai joissa kontaktin voimakkuus on vähäinen tai osuman aiheuttavan pelaajan toiminnan moittivuus on vähäinen, voidaan arvioida alle viiden ottelun pelikiellon arvoisiksi, ottaen huomioon kaikki pelitilanteen olosuhteet ja pelaajien toiminta pelitilanteessa.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanteessa tapahtuu Cornetin suorittama taklaus kiekolliseen vastustajaan, josta aiheutuu voimakas kontakti vastustajan päähän. Delegaatio on todennut, että taklaus on ottelurangaistuksen arvoinen. Edelleen delegaatio on todennut, että taklaus Liigan linjauksen mukaisesti 5 ottelun arvoiseksi, koska taklauksessa ei ole perusteita alentaa eikä toisaalta korottaa rangaistusta. Pelikiellon pituuden osalta delegaatio on ottanut rangaistusharkinnassa edellä todetut seikat, kuluvan kauden päähän kohdistuneista taklauksista annetut pelikieltojen kestot sekä tilanteen kokonaisuudessaan huomioon.

Cornetilla on huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa Liigasta yhden tapauksen osalta (päätös 37/2018-2019). Tämän perusteella nyt määrättävää pelikieltoa ankaroitetaan yhdellä ottelulla.

  1. Ratkaisu

HPK: Philippe Cornetille määrätään kuuden (6) ottelun pelikielto. Cornet on ollut väliaikaisessa pelikiellossa yhden HPK:n ottelun ajan. Cornet on vielä pelikiellossa HPK:n viiden (5) seuraavan ottelun ajan.

  1. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

  1. Päiväys ja allekirjoitus

13. joulukuuta 2021

Liigan Kurinpitodelegaatio

15.12.2021 09:03

Jaa artikkeli: