Mathias Trettenes yhden ottelun pelikieltoon

Liigan kurinpito on määrännyt HPK:n hyökkääjä Mathias Trettenesille yhden (1) ottelun pelikiellon Kärpät-HPK-ottelun tilanteesta 24.9.2022. Trettenesille tuomittiin ottelussa ajassa 58.10 5+PR päähän kohdistuneesta taklauksesta. Trettenes on poissa HPK:n kokoonpanosta tiistain HPK-Jukurit-ottelussa.

 

Tapahtumaan liittyvä video julkaistaan myöhemmin maanantaina.

Kurinpitodelegaation päätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Kärpät–HPK
Peliaika: 58.10
Pelipäivä: 24.9.2022

1. Selostus asiasta

Kärpät–HPK-ottelun peliajassa 58.10 HPK:n Mathias Trettenes taklaa Marko Anttilaa. Ottelun tuomaristo tuomitsi tilanteesta Trettenesille ison rangaistuksen ja pelirangaistuksen sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän tai niskaan (sääntö 48).

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulee määrätä Trettenesille ottelurangaistus/pelikielto sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän tai niskaan (sääntö 48).

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta.

Trettenes ja HPK ovat antaneet kirjallisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjenvastaisella päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena on kontakti vastustajan päähän ja isku kohdistuu valtaosin päähän sekä tällainen osuma päähän oli vältettävissä. Edelleen säännön 48.1 I-kohdan mukaan tämän säännön perusteella tuomitaan rangaistus, jos pelaaja kohdistaa minkälaisen iskun millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan päähän tai niskaan/kaulaan.

Liigassa säännön 48 rikkomisesta tuomitaan pelin aikana erotuomarien harkinnan perusteella pieni rangaistus (2 min) tai iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR). Kurinpitokäsittelyyn asetetuissa tilanteissa harkitaan, onko teolla piittaamattomasti vaarannettu vastustajaa ja onko teko siten ottelurangaistuksen ja pelikiellon arvoinen. Sääntökirjan säännön 21 mukaan piittaamattoman vaarantamisen perusteina ovat rikkeen vakavuus, kontaktin vakavuus, väkivallan aste ja teon yleinen moitittavuus.

Kurinpitodelegaatio on katsonut käsiteltävänä olevaa tilannetta koskevat ottelutallenteet ja lukenut Trettenesin lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteen mukaan tilanne lähtee siitä, kun HPK lähtee omalta puolustusalueeltaan kontrolloituun hyökkäykseen. Tilanteessa kiekollinen HPK:n puolustaja hakee avaussyöttöä. Trettenes tarjoaa ensin keskialueella avaussyöttöä vasempaan laitaan, josta hän lähtee leikkaamaan keskelle toisen HPK:n hyökkääjän täyttäessä vasemman laidan. Samanaikaisesti Kärppien Anttila ottaa hyökkäystä vastaan takaperinluistelussa. HPK:n puolustajan antaessa syötön vasempaan laitaan, Anttila pyrkii painonmuutoksella katkaisemaan syötön. Samanaikaisesti Anttilan yrittäessä tavoittaa kiekon, Trettenes on leikannut hänen edestään ja osuu Anttilaa olkapäällä voimakkaasti päähän. Pelaajien välillä ei ole muuta kontaktia.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että sekä Anttilan että Trettenesin katse on välittömästi ennen kontaktia avaussyöttöä hakevassa HPK:n puolustajassa. Edelleen delegaatio toteaa, että pelitilanne ja pelaajien liikesuunnat huomioiden Trettenes on tietoinen luistelusuunnassaan olevasta kiekottomasta Anttilasta. Trettenesin leikkaus keskikaistalle suuntautuu juuri ja juuri Anttilan editse, ja samanaikaisesta Anttilan suunnanmuutoksesta johtuen Trettenes aiheuttaa kontaktin Anttilan päähän.

Kurinpitodelegaatio katsoo, että Trettenes on tietoinen – kuten myös lausumassa on todettu – HPK:n avaussyötön tulemisesta vasempaan laitaan. Tämä huomioiden sekä pelitilanteessa tehty kiekottoman puolustajapelaajan juuri editse tehty leikkaaminen osoittavat tilanteen huolimatonta pelaamista.

Kurinpitodelegaatio pitää Trettenesin tilanteen pelaamista tilanteessa aiheutunut pääosuma ja sen voima huomioiden säännön 48 tarkoittamana vastustajan päähän kohdistuneena taklauksena ja vastustajan piittaamattomana vaarantamisena, josta tulee määrätä pelikielto.

Pelikiellon keston osalta delegaatio on harkinnut Trettenesin toimintaa ja toteaa, ettei Trettenes tee tilanteessa minkäänlaista taklausliikettä. Lisäksi Trettenesin havainnointi on keskittynyt valtaosin HPK:n puolustajan avaussyötön antamiseen. Edellä mainitut seikat huomioiden kurinpitodelegaatio katsoo, että oikea rangaistus on tilanteesta yhden ottelun pelikielto.

3. Ratkaisu

HPK:n Mathias Trettenesille määrätään yhden (1) ottelun pelikielto.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

25. syyskuuta 2022

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja

 

 

25.09.2022 23:28

Jaa artikkeli: