Maaliskuu on kumppanikuu: Loimua

Loimua Oy, entinen Elenia Lämpö Oy, tarjoaa kokonaisvaltaisia, vastuullisia ja asiantuntevia energiaratkaisuja. Yritys haluaa toimia asiakkailleen luotettavana lähikumppanina.

Paikallisuus on valttia, sillä Loimuan suurin asiakaskunta sijaitsee juuri Kanta-Hämeessä. Loimuan myynti- ja jakelutuotteita ovat kaukolämpö ja maakaasu. Paikallisesti tuotetun kaukolämmön ohella yritys tuottaa myös sähköä. Loimua toimii alansa suunnannäyttäjänä ja vastuullisuus näkyy arjen tekona. Vankka asiantuntemus kääntyy aina asiakkaan eduksi.

Loimua saa lämmön elämään!

Haastattelukysymyksiin vastasi Loimua Oy:n viestintäpäällikkö Hanna Sauroja.

Mikä sai yrityksenne lähtemään mukaan yhteistyöhön HPK:n kanssa?

Sponsorointiyhteistyössämme tavoitteenamme on tuoda meitä yrityksenä esiin toimialueemme asiakkaille positiivisessa valossa ja olla mukana paikkakuntiemme arjessa vastuullisena paikallisena toimijana. Erityisesti olemme tukeneet paikkakunnillamme lasten ja nuorten liikuntaa. Yhteistyömme perustuu aina pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka sopivat arvoihimme. HPK:lla on merkittävä rooli Hämeenlinnan alueella luomalla alueellaan positiivista energiaa. Paikallisena energiayhtiönä meillä on sama tehtävä ihan konkreettisestikin, eli näemme yhteistyön tällöin hyvin luontevana. Lisäksi HPK:n kautta tavoitamme hyvin paikalliset ihmiset, joista useat asuvat meidän kaukolämmityksen piirissä olevassa talossa.

Mitä yhteistyö HPK:n kanssa merkitsee yrityksellenne?

Yhteistyömme tavoitteena on aina tukea sponsorikumppanin ja Loimuan toiminnan tavoitteita tasavertaisesti sekä luoda mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan. Yhteistyömme on ollut näkemyksemme mukaan kumpaakin hyödyttävää. Näkyvyys ja kohderyhmämme tavoittaminen HPK:n avulla on tärkeää. Mutta pidämme tärkeänä myös sitä, että voimme kumppanuuden kautta nostaa esiin ja tukea myös HPK:n juonioritoimintaa samalla kun kuukausittain palkitsemme kuukauden juniorijoukkueen.

Mitä uutta yhteistyö tuo yrityksellenne?

Loimua lanseerattiin vuoden 2020 alussa kun entinen Elenia Lämpö sai uudet omistajat ja irtautui Eleniasta. Uuden nimen lanseerauksessa oli erittäin tärkeää se, että saimme luotua tunnettuutta monella eri tavalla ja näkyminen mm. HPK:n pelitapahtumissa auttoivat tässä merkittävästi.

Miten koette yhteistyön hyödyntävän brändiänne?

Kuten edellä jo mainittua yhteistyö HPK:n kanssa auttaa brändimme tunnettuuden ja tietoisuuden rakentamisessa asiakkaidemme keskuudessa. Loimuana olemme vastuullisia, läheisiä, ratkaisujen tarjoajia asiakkaillemme. Näitä asioita voimme tuoda positiivisessa valossa esiin HPK:n kanssa.

Minkälaiset odotukset teillä on yhteistyöstä ja miten se on mielestänne sujunut?

Odotamme, että varsinkin kuukauden juniorijoukkueen palkitseminen jatkuu koronasta huolimatta ja tuo iloa palkituille. Muuten toki toivomme, että normaali aika peleineen palaa pian takaisin ja yhteistyö sovitusti voi jatkua.

Mikä on mielestänne mieleenpainuvin hetki HPK:n historiassa?

Varmasti ne ovat Suomen mestaruudet, jotka saivat kaupungissa upean hengen aikaan, ja sloganimmekin mukaan lämmön elämään. 😊

10.03.2021 09:34

Jaa artikkeli: