HPK:n urheilustrategia julkaistaan ensimmäistä kertaa

HPK julkaisee ensimmäistä kertaa urheilustrategiansa. HPK Liiga Oy:n urheilullinen tehtävä on mahdollistaa HPK-laisen huippujääkiekon tulevaisuus sekä pelaajien kehittäminen.

HPK Liiga Oy esittelee julkisesti ensimmäistä kertaa urheilustrategiansa. Strategian luomiseen ovat osallistuneet kaikki HPK-laisen urheilun avainhenkilöt. HPK:n toimitusjohtaja Antti Toivasen mukaan HPK:n urheilustrategia oli aika saattaa uudelle tasolle.

– HPK Liiga Oy:n eli jääkiekkoelämyksiä tarjoavan liikeyrityksen strategiassa urheilu on yksi tärkeimmistä menestystekijöistä. HPK:ssa on tehty hyviä asioita urheilupuolella ja nyt rakennettu urheilustrategia tuo nämä hieman irrallaan olleet asiat selkeämmin ja konkreettisemmin yhteen ja vahvistaa siten toimintakulttuuria ja sen jatkuvuutta, kertoo Toivanen.

HPK:n urheilujohtaja Mika Toivolan mukaan nyt loppuun asti viety strategiatyö antaa selkänojaa myös tuleville HPK:n urheilua johtaville ja sen parissa työtä tekeville henkilöille.

– Strategiassa on sisällä paljon asioita, jotka ovat olleet jo pidempään käytössä. Strategiatyö on aina sellaista, että tehdään analyysi, missä ollaan ja sitten suunnitellaan uutta. Iso juttu tässä on se, että HPK:lla on urheilustrategia, joka kestää tarkastelun henkilöistä riippumatta. Kerhon strategiaan voi nojata tulevat urheilun parissa työssä olevat, sillä strategian jo käytössä olleet osat ovat osoittautuneet tehokkaiksi, toimiviksi ja tulosta tuottavaksi. Kriittinen tarkastelu on tehty ja lisää palasia on tuotu tähän koottuun pakettiin, joka kantaa nyt virallisesti nimeä HPK Urheilustrategia.

Menestystekijöikseen HPK listaa urheilustrategiassaan viisi kohtaa, jotka ovat akatemia- ja junioritoiminta, rekrytointi, valmennustoiminta, fasiliteetit sekä henkilöstö. Toivolan mukaan viidellä vahvalla menestystekijän toimiessa HPK saavuttaa tavoitteensa. Laatua tarkastellaan erilaisin mittarein.

– Menestystekijät ovat työkaluja, joilla on mahdollista toteuttaa tavoiteltuja asioita. Nyt nämä listatut viisi ovat keskeisimmät ja tärkeimmät toiminnot, kun ajatellaan meidän tavoitteitamme. Tärkeää on myös se, että olemassa on toimiva vastuunjakaminen ja mittaristo, jolla mitataan menestystekijöiden toimivuutta ja toiminnan laatua mitataan. Strategiaamme kuuluu oma kriteeristönsä ja mittaristonsa, joilla päivitetään tietoa, missä mennään. Käytännön työssä ei voida sanoa, mikä on kaikista tärkeintä, sillä jo kalenterivuosikin ohjaa sitä, mihin menestystekijäosa-alueeseen panostetaan milloinkin. Myös kausittaista vaihtelua näissä painopisteissä on, vaikka kaikki yhdessä vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen vahvasti.

06.09.2021 14:35

Jaa artikkeli: