HPK Liiga Oy yhtiökokouskutsu 2021

YHTIÖKOKOUSKUTSU

HPK Liiga Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 21.6.2021 klo 17.00 HPK:n toimistolla (Kiekkoritarinkuja 3B, Hämeenlinna).

 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen – Antti Toivanen
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
  – Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.
 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  – Nimitysvaliokunta esittää hallituksen lukumääräksi viittä (5) jäsentä.
 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta esittää hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä:

Mika Koskinen

Jyrki Louhi

Mika Uutela

Tapio Vekka

Matti Vihervuori

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 2. Tilintarkastajan ja varamiehen valitseminen
 3. Muut asiat

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yksi ääni jokaista omistamaansa osaketta kohden.

Yhtiön osakasluetteloon merkityiltä toivotaan ennakkoilmoittautumista sähköpostitse [email protected]

Osakkeenomistajan on pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä saapuessaan yhtiökokoukseen. Valtakirjalla osallistuvien tulee ilmoittaa valtakirjasta ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjalla kokoukseen saapuvan on myös pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä.

 

Asiakirjoihin voi tutustua ennakkoon HPK:n toimistolla 14.6.2021 klo 10.00–14.00. Materiaaleja ei jaeta yhtiökokouksessa, mutta ne toimitetaan sähköpostitse osakkeenomistajille. Noudatamme maakunnan kokoontumisrajoituksia.

 

HPK LIIGA OY:N

HALLITUS

 

14.06.2021 09:30

Jaa artikkeli: