Henri Kanniselle mätkäistiin viiden ottelun pelikielto

KURINPITOPÄÄTÖS HENRI KANNISEN ASIASSA
Ottelu: HIFK-HPK
Peliaika: 46:34
Pelipäivä: 6.3.2020

20190918, HÄMEENLINNA, HPK vs. SAIPA, HPK:N JANNE HENRI KANNINEN (#45). Kuva: Veli-Matti A. Pitkänen

1. Selostus asiasta
HIFK-HPK ottelun peliajassa 46:34 HPK:n Henri Kanninen taklasi HIFK:n Anton Lundellia. Ottelun tuomaristo tuomitsi tilanteesta Kanniselle 2 minuutin rangaistuksen estämisestä (sääntö 149).

Tilannehuone on katsonut tilanteen ja päävideotuomari on asettanut kyseisen tilanteen kurinpitokäsittelyyn. Päävideotuomarin mukaan tilanteesta tulisi määrätä Kanniselle ottelurangaistus pään tai niskan alueelle kohdistunut taklaus (sääntö 124) -säännön perusteella, koska tilanteessa tapahtuu suora osuma Lundellin päähän, taklaus tulee kuolleesta kulmasta ja taklaus kohdistuu kiekottomaan pelaajaan.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Lundell ei loukkaantunut tilanteessa.
Kanninen ja HPK ovat antaneet yhteisen kirjallisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 124 mukaan päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan alueelle kohdistuvat teot paitsi tappeluun liittyvät. Säännön i ja ii kohtien mukaan päähän kohdistuvasta taklauksesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+20) tai ottelurangaistus (OR)

Kurinpitodelegaatio on katsonut tilanteesta olevat videoklipit. Delegaatio toteaa, että videolta tehtyjen havaintojen mukaan HPK:n Innala ja HIFK:n Lundell kamppailevat kiekosta IFK:n puolustusalueella samalla kun heidän takaansa Kanninen luistelee mukaan tilanteeseen. Innala voittaa kamppailutilanteen ja kääntyy oikealle. Samaan aikaan Kanninen luistelee takaviistosta Lundellin edestä samalla osuen tätä olkapäällä päähän. Pelaajien välillä ei käytännössä ole muuta kontaktia. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Kannisen tilanteen pelaamisen seurauksena aiheutuu suora kontakti Lundellia päähän. Näin ollen tilanne arvioidaan säännön 124 määritelmässä todetulla tavalla vastustajan päähän kohdistuneena taklauksena.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että Kanninen näkee Innalan ja Lundellin kamppailutilanteen ja samalla sen, ettei Lundell ole tietoinen takaviistosta tilanteeseen tulevasta vastustajasta. Kurinpitodelegaatio ei pidä Kannisen tilanteen pelaamista tarkoituksellisena vastustajan päähän kohdistuvan taklauksena vaan enemmänkin kiekottoman vastustajan blokkaamisena, jonka seurauksena tilanteessa tapahtuu suora osuma Lundellia päähän. Edellä mainituilla perusteilla ottaen kuluvalla kaudella vastaavan kaltaisista tilanteita määrätyt rangaistukset, kurinpitodelegaatio pitää Kannisen tekoa ottelurangaistuksen arvoisena.

Liigan hallitus on kokouksessaan 16.12.2019 päättänyt, että Liigan kurinpitomenettelyssä päähän kohdistuvista taklauksista annettavia sanktioita kovennetaan välittömästi. Jatkossa kaikista taklaamalla suoritetuista päähän kohdistuvista ja ottelurangaistuksen arvoiseksi katsottavista taklauksista annetaan vähintään viiden (5) ottelun pelikielto. Kurinpitodelegaatio on ottanut rangaistusharkinnassa edellä mainitut seikat ja pitää Kannisen suorittamaa vastustajan päähän kohdistuvaa kontaktia viiden ottelun arvoisena tekona.
Kannisella ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa.

3. Ratkaisu
HPK Henri Kanniselle määrätään viiden (5) ottelun pelikielto. Kanninen on pelikiellossa HPK:n kolmen seuraavan runkosarjan ottelun ja kahden ensimmäisen pudotuspeliottelun ajan.

4. Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalauta-kunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus
8. maaliskuuta 2020
Liigan Kurinpitodelegaatio
Sampo Liusjärvi
kurinpitodelegaation puheenjohtaja

09.03.2020 20:00

Jaa artikkeli: