HPK Liiga Oy Yhtiökokous 2018

YHTIÖKOKOUSKUTSU

HPK Liiga Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.6.2018 klo 18.00 Ritari-areenalla. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, kokousmateriaalien ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 17.30 Ritari-areenan pohjoispäädyn aulassa.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1.Kokouksen avaaminen

2.Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen – Antti Toivanen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta esittää hallituksen jäseniksi seuraavia henkilöitä:

Mika Koskinen
Jyrki Louhi
Mika Uutela
Tapio Vekka
Matti Vihervuori

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14. Tilintarkastajan ja varamiehen valitseminen

15. Muut asiat
– Urheilutoiminnan katsaus – Antti Pennanen

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yksi ääni jokaista omistamaansa osaketta kohden.

Yhtiön osakasluetteloon merkityiltä toivotaan ennakkoilmoittautumista viimeistään 15.6.2018 klo 16.00 mennessä sähköpostitse [email protected].

Osakkeenomistajan on pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä saapuessaan yhtiökokoukseen. Valtakirjalla osallistuvien tulee ilmoittaa valtakirjasta ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjalla kokoukseen saapuvan on myös pystyttävä osoittamaan henkilöllisyytensä.

Asiakirjoihin voi tutustua ennakkoon HPK:n toimistolla 12.6.2018 alkaen arkisin klo 9.00–16.00 (poikkeusaukiolo pe 15.6. klo 9.00-14.00). Materiaalit jaetaan yhtiökokouksessa.

 

Hämeenlinnassa 11.6.2018

HPK LIIGA OY:N

HALLITUS

11.06.2018 11:12

Jaa artikkeli: